ecmasscript6 yeni string metodları

ES6 genel olarak hem daha az ve düzenli hem de daha okunabilir kod yazmamıza olanak sağlıyor. Bu yazıda String tipinde kullanabileceğimiz dört yeni metod (includes(), startsWith(), endsWith(), repeat() ) üzerinde duracağız.

includes, startWith ve endsWith metodları isimlerinden de anlaşılabileceği gibi bir string içersinde arama yapmak için kullanılıyorlar. Ve bu üç metod da case-sensitive (büyük – küçük harfe duyarlı)

Örnekler üzerinden inceleyecek olursak;

.includes()

String’in verilen arama kelimesi içerip içermediğini kontrol eder.

// Öncelikle üzerinde çalışacağımız string tipindeki değişkenleri tanımlıyoruz

const konu = 'Bu günkü konumuz ES6 String İşlemleri'
const tarih = '01 Aralık 2017'

// Case Sensitive (Büyük - Küçük harfe duyarlı)
console.log(konu.includes('ES6')) // true döner
console.log(konu.includes('es6')) // false döner

// Parametre olarak başlangıç pozisyonunu alır

console.log(tarih.includes('Aralık')) // true döner
console.log(tarih.includes('Aralık', 4)) // false döner

.startsWith()

String’in verilen arama kelimesiyle başlayıp başlamadığını kontrol eder. Parametre olarak hangi karakterden sonra başladığı kontrol edilebilir.

// Öncelikle üzerinde çalışacağımız string tipindeki değişkenleri tanımlıyoruz

const konu = 'ES6 String İşlemleri'
const tarih = '01 Aralık 2017'

// Case Sensitive (Büyük - Küçük harfe duyarlı)
console.log(konu.startsWith('es6')) // false döner
console.log(konu.startsWith('ES6')) // true döner


// Parametre olarak başlangıç pozisyonu alır

console.log(tarih.startsWith('Aralık')) // false döner
console.log(tarih.startsWith('Aralık', 3)) // true döner

.endsWith()

startsWith() metoduyla benzer olarak çalışır string’in verilen arama kelimesiyle bitip bitmediğini kontrol eder.

// Öncelikle üzerinde çalışacağımız string tipindeki değişkenleri tanımlıyoruz

const konu = 'ES6 String İşlemleri'
const tarih = '01/12/2017 Cuma'


// Case Sensitive (Büyük - Küçük harfe duyarlı)

console.log(konu.endsWith('işlemleri')) // false döner
console.log(konu.endsWith('İşlemleri')) // true döner


// Parametre olarak length (karakter uzunluğu) alır, örneğin aşağıdaki kullanımda tarih değişkenindeki ilk 10 karakter 2017 ile mi bitiyor diye bakıyoruz

console.log(date.endsWith('2017', 10)) // true döner

.repeat()

String’i verilen sayı kadar tekrar eder.

// Öncelikle üzerinde çalışacağımız string tipindeki değişkenleri tanımlıyoruz

const halayBasi = '¯_(ツ)_/¯'
const halayci = '¯_(-_-)_¯'

console.log(halayci.repeat(10)) // halay başsız olmaz
console.log(`${halayci.repeat(10)}${halayBasi}`) // halay başı mutludur