ES6 Yeni String Metodları

ES6 genel olarak hem daha az ve düzenli hem de daha okunabilir kod yazmamıza olanak sağlıyor. Bu yazıda String tipinde kullanabileceğimiz dört yeni metod (includes(), startsWith(), endsWith(), repeat() ) üzerinde duracağız. includes, startWith ve endsWith metodları isimlerinden de anlaşılabileceği gibi bir string içersinde arama yapmak için kullanılıyorlar. Ve bu üç metod da case-sensitive (büyük – küçük harfe duyarlı) Örnekler üzerinden inceleyecek olursak; .includes() String’in verilen arama kelimesi içerip içermediğini kontrol eder....

November 30, 2017 · 2 min · 301 words · admin

ES6 Değişkenler (var, let, const)

ES6 öncesi değişken tanımlamak için sadece var keyword’ü kullanılıyorken, ES6 ile birlikte hayatımıza let ve const keyword’leri girdi. Her ne kadar temelde bu üç keyword’ün görevi de değişken tanımlamak olsa da aslında her biri farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. ES6 henüz tüm browser’larda desteklenmediğinden ES6 ile yazılmış kodların düzgün çalışabilmesi için babel benzeri transpile tool’larına ihtiyaç var. Örnekler üzerinden bu keyword’leri inceleyecek olursak; var var keyword’ü aralarında en geniş kapsama sahip keyword’dür....

November 26, 2017 · 3 min · 532 words · admin