ES6 Yeni String Metodları

ES6 genel olarak hem daha az ve düzenli hem de daha okunabilir kod yazmamıza olanak sağlıyor. Bu yazıda String tipinde kullanabileceğimiz dört yeni metod (includes(), startsWith(), endsWith(), repeat() ) üzerinde duracağız. includes, startWith ve endsWith metodları isimlerinden de anlaşılabileceği gibi bir string içersinde arama yapmak için kullanılıyorlar. Ve bu üç metod da case-sensitive (büyük – küçük harfe duyarlı) Örnekler üzerinden inceleyecek olursak; .includes() String’in verilen arama kelimesi içerip içermediğini kontrol eder....

November 30, 2017 · 2 min · 301 words · admin